Årsmötesrapport

På årsmötet 21/4 berättades att vi var 35 medlemmar 2019 (varav 10 familj). Ekonomin är god, vi gick plus med ca 3200 kr och har ca 21000 kr i tillgångar. Men det finns ett problem: gräsklippningen! I ett antal år har delar av styrelsen skött detta – men de/vi har nu tröttnat. Vi kollar nu om någon extern (t ex campingen) kan åta sig det – vilket kommer att bli dyrt. Men om ingen av oss i klubben gör det så är vi tvungna. Vill du bistå: hör av dig!