Campingen har bytt skepnad!

I enlighet med beslutet om att arrendeavtalet om Farstanäs (campingen) med Pigge Werkelin (”Drömstugan”) upphörde den 30 september har alla hans inventarier avlägsnats, liksom alla campares (långliggare och andra) utrustning (vilka sagts upp tidigare) – ja campingen har helt enkelt tömts! Kvar är bara några servicebyggnader tillhöriga kommunen. Kommunen avser nu att nyetablera och i egen regi driva en camping (utan långliggare; längsta tid ska vara 25 dagar). (Sagt med reservation; allt tycks fortfarande ganska osäkert).

Vilken fantastisk miljö som uppenbarat sig där långliggarna fanns! (Foto taget från infarten)
Annons