Historik

Södertälje Windsurfing Club bildades 1978 och har sedan dess bedrivit vindsurfing vid Farstanäs. Under 1970/80-talet nyttjades den stora badstranden, och 1985 tecknades ett avtal med Södertälje kommun om att inom friluftsområdet bedriva vindsurfingverksamhet. År 1991 tecknade klubben ett avtal med Järna kommundel om att istället bedriva vindsurfingverksamhet vid den lilla viken mot Järnafjärden. Sedan dess arrenderar klubben där ett gräsområde om ett par tusen kvm, vilket man också har skötselansvar för.